บ่อบําบัดน้ําเสีย วิธีการที่จะช่วยกำจัดสารพิษหรือสารปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำไม่ว่าจะเป้นสารินทรีย์กรินินทรีย์ก็ตามแต่ น้ำเสีย ถือว่าเป็นมลพิษที่ก่อให้เกผลเสียในหลายๆ ด้าน ทั้งในส่วนของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลด้านการใช้ชีวิตสิ่งแวดล้อมโดยรอบจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก การบำบัดน้ำเสีย เพื่อยกระดับไม่ให้มลพิษตกค้าง การบำบัดจึงเป็นการอาศัยเทคโนโลยีขึ้นสูงและความเชี่ยวชาญเพื่อขจัดปัญหาดั่งกล่าวให้ได้รับการแก้ไขตรงจุดและหยั่งยืน บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง ผู้ให้บริการพร้อมผู้ช่วยทางด้านการจัดทำระบบบำบัด ผ่านการตรวจสอบและออกแบบเพื่อสร้างบ่อบำบัดพร้อมใช้งานโดยเหมาะสมสำหรับพื้นที่และรองรับการใช้งานได้จริง

บ่อบําบัดน้ําเสีย

บ่อบำบัดน้ำเสีย การสำรวจวิธีการวางแผนงานก่อนการจัดทำระบบ บ่อบําบัดน้ําเสีย มีรายละเอียดใดบ้างเช็คกันเลย

สำหรับการแก้หขปัญหาในระบบน้ำต่างๆ ทางผู้ให้บริการจำเป็นต้องตรวจสอบเสียก่อนเพื่อการวางแผนดำเนินการได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ออกแบบและวางแผนได้อย่างรัดกุมสำหรับงานก่อสร้างใหม่หรือปรับปรุงระบบเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บ่อบำบัดน้ำเสีย โดยมีรายละเอียดในการดำเนินแผนการดังต่อไปนี้

บ่อบําบัดน้ําเสีย
  • สำรวจพื้นที่โดยรอบขึ้นพื้นฐาน เพื่อประมวลพื้นที่โดยนำข้อมูลไปออกแบบในการสำควรหรือออกแบบระบบการดำเนินการ
  • วิเคราะห์หลังจากตรวจสอบพื้นที่หาจุดที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
  • ประเมินระบบภาพรวมทั้งหมด วัดระบบปัญหาของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยวัดความรุนแรงอยู่ในระดับไหนและควรใช้เทคนิคใดในการแก้ไขปัญหานี้
  • นำข้อมูลทั้งหมดวางแผนการลงทุนให้เหมาะและออกแบบเพื่อรองรับในการใช้งาน
  • กำหนดมาตรฐานการที่จะใช้สำหรับการแก้ไข

บำบัด น้ำ เสีย การเลือกใช้ระบบในการจัดการหรือมาตรการต่างๆ จำเป็นต้องประเมินความเหมาะสมของพื้นที่และเงินทุนที่ใช้ด้วยนั้นเอง เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องวางแผนงานให้เป็นระบบเพื่อรองรับในการจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

บ่อบําบัดน้ําเสีย มาตรฐานในการเลือกระบบ บำบัด น้ำ เสีย มีเกณฑ์อะไรบ้าง?

หลัวจากทำการสำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อประเมินในการทำรายการหรือประเมินประสิทธิภาพของการทำงานโดยรวม บําบัดน้ําเสีย ในแต่ละมาตรฐานจะแบ่งหรือถูกจัดการในแต่ละอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันออกไป แหล่งชุมชนหรือแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเอง

บ่อบําบัดน้ําเสีย
  • มาตรฐานระดับชุมชน ต้องมีความเป็นกรดและด่างอยู่ระหว่างที่ 5.5-9.0 มาตรฐานจเป็นต้องเป็นไปตาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater โดยการควบคุมจากคณะกรรมการมลพิษที่ประกาศไว้อย่างชัดเจน
บ่อบําบัดน้ําเสีย
  • มาตรฐานระดับอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสีย ในมาตรฐานส่วนนี้ค่อนข้างมีรายละเอียดสูง เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสารเคมีสืบเนื่องมาจากการผลิต ไม่เพียงแค่แบคทีเรียเท่านั้น แต่ยังมีสารมลพิษอื่นๆ ปะปนเช่นเดียวกัน อาทิเช่น

          – รักษาค่าความเป็นกรดและเบส 5.5-6

          – รักษาอุณหภูมิไม่ควรเกิน 40 องศา

          – ต้องมีการระบายน้ำลงแหล่งน้ำไม้เกิน 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร

วิธีบําบัดน้ําเสียง่ายๆ ขั้นพื้นฐานกับผู้ให้บริการ โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง

บำบัด น้ำ เสีย สำหรับในการบำบัดน้ำเสีย น้ำ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกๆ ท่านต้องคำนึงถึง ยิ่งปล่อยทิ้วไว้นานเท่าไร มลพิษโดยรอบทั้งต่อสุชภาพของผู้อยู่อาศัยหรือต่อวิศัยทัศน์ต่างๆ ย่อมมีผลตามมาไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามแต่ วิธีบําบัดน้ําเสียง่ายๆ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ ด้วยกัน

               ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการเลือกการบำบัดให้เหมาะสมแก่พื้นที่ โดยทาง โอเบค ของเรา จะมีการประเมินพื้นที่โดยรวมทั้งหมดของผู้รับบริการเสียก่อนเพื่อเลือกและจำลองแบบบ่อบำบัดเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานและคำนึงถึงการใช้สอยเป็นหลักทุกๆ ครั้ง ขั้นแรกเป็นการกำจัดมลพิษที่ทางมองเห็นได้ ผ่านการกรองต่างๆ ตักด้วยตะแกรง การบัดตัด ดักกรวย หรือกำจัดบ่อบำบัดไขมัน

               ขั้นตอนที่ 2 การบำบัดขั้นที่สอง ขจัดน้ำเสียจำพวกอิทรีย์สารเพื่อจัดกากับอนุภาคที่มองไม่เห็นผ่านกระบวนการทางชีวภาพวิทยา โดยการบำบัดในขั้นนี้ค่อนข้างมีความละเอียดสูงโดยแบ่งออกเป็นแบบ

               การบำบัดผ่านการใช้ระบบออกซิเจน

               การบำบัดไม่ผ่านการใช้ออกซิเจน

บ่อบําบัดน้ําเสีย

สำหรับท่านใดต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติม วิเคราะห์เบื้องต้นสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE OFFICAIL https://line.me/R/ti/p/@410uubpk หรือติดต่อมาที่เบอร์ : 088-8996642 , 082-4864990

รับเหมาระบบบำบัดน้ำเสีย ขอนแก่น

บําบัดน้ําเสีย โรงงาน ความสำคัญต่อการพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ดียิ่งกว่า

บ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบการปฏิบัติการณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อบำบัดให้พื้นที่โดยรอบมีสภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ต่อการใช้สอยหรือจะเป็นการช่วยให้ทัศนียภาพโดยรอบต่างๆ ช่วยจรรโลงใจและให้เหล่าผู้อยู่อาศัยโดยรอบใช้พื้นที่นี้ในการพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยนั้นเอง บําบัดน้ําเสีย โรงงาน หากบริเวณแหล่งน้ำไม่ได้รับการบำบัดตามมาตรฐานที่ทางกระทรวงได้กำหนดไว้ ส่งผลอย่างยิ่งเมื่อมีการตรวจสอบอย่างแน่นอน อาจส่งผลร้ายแรงมากถึงส่งผลการประเมินเพื่อปิดโรงงาน นอกจาก โอเบค เราคือ ผู้นำเรื่องการมอบการบริการระบบบำบัด ทางเรายังมีบริการด้านอื่นๆ อย่าง รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA วิเคราะห์ประเมินก่อนการเริ่มโครงการที่ส่งผลตทางด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบ โดยการประเมินจากคณะวิศวกรมากด้วยประสบการณ์ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำ ออกแบบ ปรับปรุง ก่อสร้างดูแลตลอดตั้งแต่สำรวจไปถึงการควบคุมงาน