สำนักงานใหญ่

บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

224/77 หมู่ 13 ถนน จอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

 

OBEC ENGINEERING AND CONSTRUCTION Co.,Ltd

224/77, Moo 13, Jomphon Rd, Khonkaen, Thailand 40000 

LINE-OBEC2
LINE-OBEC

สำนักงานใหญ่

บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

224/77 หมู่ 13 ถนน จอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

 

OBEC ENGINEERING AND CONSTRUCTION Co.,Ltd

224/77, Moo 13, Jomphon Rd, Khonkaen, Thailand 40000 

LINE-OBEC2
LINE-OBEC