ระบบบบำบัดอากาศและกากของเสีย
ระบบบบำบัดอากาศและกากของเสีย

ระบบบำบัดอากาศและกากของเสีย รับออกแบบ ที่ปรึกษา พร้อมติดตั้ง

ระบบบำบัดอากาศและกากของเสีย คือ การบำบัดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากหลายๆ ปัจจัยนั้นเอง โดยการกำเนิดดังกล่าวจะถูกแบบออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ด้วยกันดังนี้

  1. การกำเนิดจากยานพาหนะ
  2. การกำเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม

เป็นสารปนเปื้อนที่ทำให้บรรยากาศบริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบนั้นเองไม่ว่าจะเป็น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ , ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ , ฝุ่นละออง , ควันดำหรือควันขาว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อร่างกายและสุขภาพของทั้งมนุษย์ สัตว์ และพืช โดยเป็นการส่งผลกระทบในระยะยาว

ตัวอย่างโครงการ

เรื่องมลพิษในประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งสาเหตุหลักๆ อีกสาเหตุนึงเลยก็ว่าได้ ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเขตชุมชนเล็กหรือเขตชุมชนใหญ่ก็ตาม ยิ่งในพื้นที่ที่ถูกพัฒนาแล้วจากสถิติ มีปริมาณสารมลพิษที่มากกว่าพื้นที่ห่างไกลเป็นอย่างมาก อย่างกรณีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากมลภาวะที่เกิดด้วยพื้นที่อุตสาหกรรมเลยก็คือ “โรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ” จังหวัดลำปาง โดยมีปริมาณของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นการเผาไหม้ของถ่านหินนั้นเอง จึงส่งผลร้ายแรงอย่างยิ่งต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงเกษตรกรรมต่างๆ อีกด้วย

เพราะฉะนั้นกระบวนการ ระบบบำบัด อากาศและของเสีย จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาที่ได้ขึ้นเพื่อลดปริมาณสารเจือปนให้น้อยลง การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง เราคือผู้ให้บริการที่พร้อมตอบโจทย์และช่วยเหลือเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนใกล้พื้นที่อุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

ระบบบำบัดอากาศและกากของเสีย มีกฎเกณฑ์ด้านใดบ้างสำหรับ ระบบบำบัดอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ที่โรงงานต้องทราบ

ระบบบำบัดอากาศและกากของเสีย เป็นหนึ่งที่ช่วยที่จะลดปัญหามลพิษได้เป็นอย่างดี ในเมื่อปัญหานี้คือ ปัญหาเรื้อรังล่ะก็ ทางหน่วยงานของภาครัฐจึงต้องกำหนดกฎเกณฑ์ออกเพื่อควบคุมปริมาณหรือการกระทำดังกล่าวของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นหัวหลักในการที่ทำให้เกิดปัญหาหากไม่ได้รับ ระบบบำบัด อากาศ ที่ถูกต้องหรือได้รับมาตรฐาน

Upload Image...
Upload Image...

ระบบบำบัดอากาศ กรมควบคุมมลพิษ คือ หน่วยงานที่ควบคุมและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษ โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆ โดยการกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดด้านต่างๆ (น้ำทะเลชายฝั่ง , น้ำทิ้งจากอาคาร , น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น) โดยภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า

“น้ำต้องสะอาด อากาศต้องบริสุทธิ์ หยุดปัญหามลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”

ระบบบำบัดอากาศ โรงงาน การบริการที่ครบวงจร เพื่อการสร้างคุณค่าทางชีวิตที่ดีกว่า

สำหรับ ระบบบำบัดอากาศและกากของเสีย ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้ เพื่อการสร้างคุณค่าทางให้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้น จากการสำรวจปัญหาเหล่านี้คือ ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์เป็นซะส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในทางอุตสาหกรรม โรงงานต่างๆ ที่ได้ปล่อยก๊าซหรือสารพิษออกมา ระบบบำบัดอากาศ กากของเสีย กระบวนการที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้ประชากรได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

แต่อย่าลืมว่าต้องได้รับความร่วมมือจากฝั่งทางหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ หรือทั้งประชาชนด้วยกันได้เลย ระบบบำบัดอากาศ โรงงาน หน่วยงานภาคเอกชนจึงต้องจำเป็นที่จะเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว เพราะฉะนั้นการเลือกผู้ให้บริการทางด้านระบบบำบัดอากาศ จำเป็นต้องเลือกผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อความมั่นใจว่าจะสามารถสร้างหรือสร้างการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โอเบค ผู้ให้บริการวางแผนดำเนินงาน ออกแบบ และประเมินระบบบำบัดอากาศ ได้รับการไว้วางใจจากผู้รับการบริการทั่วประเทศไทย โดยเปิดให้บริการมาอย่างยาวนานด้วยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ พร้อมให้คำแนะนำ LINE OFFICAIL : https://line.me/R/ti/p/@410uubpk

ระบบบำบัดอากาศและกากของเสีย ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณควรรู้ ระบบบำบัดอากาศ มีอะไรบ้าง

สำหรับ ระบบบำบัดอากาศและกากของเสีย แบ่งออกเป็นทั้งหมดด้วย 2 รูปแบบด้วยกันโดยมีรูปแบบในการบำบัดของเสียดังต่อไปนี้

Upload Image...

ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก : โดยการบำบัดที่ใช้น้ำหรือของเหลวสวนกลับทิศทางการไหลของอากาศ เป็นระบบขั้นตอนที่นิยมใช้กันมาในช่วงอดีต เป็นการดักจับฝุ่น ลดกลิ่นและควันต่างๆ อีกหนึ่งส่วนที่เลยก็คือ ราคาในการดำเนินการที่ต่ำนั้นเอง

Upload Image...

ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก : เป็นระบบที่จัดการได้ดีต่อก๊าซหรือฝุ่นต่างๆ ที่สามารถละสายผ่านน้ำได้นั้นเอง

Upload Image...

ระบบบำบัดอากาศเสียด้วยถ่าน กัมมันต์ : โดยอาศัยหลักการดูดซับเป็นหลักถ่านกัมมันต์ โดยการแยกกากของเสียต่างๆ ที่ปนเปื้อนจากอากาศออกด้วยกัน เป็นกระบวนการที่จัดการกับสารพิษที่มีโมเลกุลเล็กๆ ได้เป็นอย่างดี

Upload Image...

การระบำบัดของเสียผ่านทางชีวภาพ : เป็นหนึ่งในกระบวนการที่บำบัดกลิ่นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว สามารถกำจัดสารอินทรีย์ที่ระเหยง่าย โดยทำการย่อยสลายทำให้อากาศไม่เป็นมลพิษ

ระบบบำบัดอากาศ และ กากของเสีย องค์ประกอบส่วนสำคัญที่จะสามารถสร้างโลกให้น่าอยู่ยิ่งกว่าเดิม ระบบบำบัดอากาศ มีอะไรบ้าง รายละเอียดตามที่เราได้กล่าวเอาไว้ สำหรับองค์กรใดที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือหรือต้องการที่ปรึกษา สามารถติดต่อเราได้เลยทันที ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่พร้อมจะช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่ท่าน นอกจากระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว ยังมีระบบการบำบัดอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสีย หนึ่งในการบริการของเรา

ระบบบบำบัดอากาศและกากของเสีย

ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ มี กี่ แบบ องค์ประกอบความสำคัญที่สัมพันธ์กัน

Upload Image...

แหล่งการกำเนิดมลพิษ : แหล่งที่ทำให้เกิดมลพิษต่างๆ เมื่อถูกระบายออกสู่บรรยากาศรอบนอก จำนวนปริมาณสารพิษต่างๆ ขึ้นอยู่กับแหล่งต้นกำเนิดที่ถูกระบายออกไป โดยต้องคำนึงถึงวิธีการควบคุมการระบายสารพิษหรือบำบัดสิ่งเหล่านี้ด้วย

Upload Image...

บรรยากาศ : ถือว่าเป็นตัวกลางที่จะส่งจากแหล่งกำเนิดสู่ประชาชน โดยการแพร่กระจายออกไปในพื้นที่ที่วงกว้างมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

Upload Image...

บุคคลที่ได้รับผลกระทบ : กลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากมลพิษดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น มนุษย์ สัตว์ พืช หรือแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่มีชีวิต บ้านเรือน เสื้อผ้า

ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ มี กี่ แบบ องค์ประกอบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่คุณจะเห็นได้ว่ามลพิษต่างๆ มักจะเกิดขึ้นและถูกแพร่กระจายสร้างผลกระทบอย่างยิ่ง โดยหลักๆ แล้วนั้นเกิดจากหน่วยงานที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือมีความมักง่ายนั้นเอง

การ บำรุง รักษา Wet Scrubber ทำความเข้าใจเจาะลึกยิ่งกว่าเดิม

ระบบบำบัดอากาศและกากของเสีย อย่างที่เราได้กล่าวมาถึงความสำคัญหรือทางด้านสาเหตุต่างๆ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะนี้ โดยอันดับต่อมาที่หลายๆ ท่านอาจเคยได้ยินในชื่อของ Wet Scrubber เป็นกระบวนการที่บำบัดอากาศแบบเปียก โดยการกำจัดของเสียที่เกิดจากก๊าซพิษ หรือดับกลิ่นสำหรับก่อนการปล่อยออกจากทางโรงงานนั้นเอง ระบบบำบัดของเสียในอากาศ ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการสำหรับบำบัดของเสียทุกครั้ง โดยทั้งนี้เป็นกระบวนการที่อาศัยน้ำเป็นส่วนหลัก สำหรับใช้บำบัดของเสียก่อนดูดออกเพื่อปล่อยไปยังบรรยากาศโดยรอบ ข้อสำคัญที่ทำให้ระบบนี้ได้รับความนิยม

  • ประสิทธิภาพในการกำจัดมลพิษหรือกลิ่นค่อนข้างสูง
  • ลดกลิ่นได้เป็นอย่างดีที่เกิดจากกระบวนการผลิตของกลุ่มโรงงาน
  • ราคาในการจัดทำไม่แพง เนื่องจากเป็นกรรมวิธีที่ไม่จำเป็นต้องบำรุงหรือรักษาบ่อยครั้ง

การ บำรุง รักษา Wet Scrubber สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถรับข้อเสนอแนะหรือชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง สามารถคลิกติดต่อเรามาได้ 2 ช่องทางด้วยกัน ผ่านทาง LINE OFFICAIL     หรือ เบอร์ติดต่อ ยินดีและพร้อมให้คำปรึกษาออกแบบโครงสร้างพร้อมใช้งานและการบริการหลังการขาย

ระบบบบำบัดอากาศและกากของเสีย

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

ระบบบำบัดอากาศและกากของเสีย นอกจากเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วนั้น ทำให้เกิดองค์กรที่หรือหน่วยงานที่เพิ่มเข้ามาควบคุมเรื่องการปล่อยสารพิษ มีข้อกำหนดต่างๆ หากโรงงานหรืออุตสาหกรรมใดที่ไม่ปฏิบัติไปตามแผนหรือข้อบังคับ จำเป็นต้องโดนประมวลโทษตามข้อบังคับต่างๆ หากร้ายแรงที่สุดเลยก็คือ แนวโน้มที่จะถูกปิดโรงงานหรือกิจการได้ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย ความรับผิดชอบอันสำคัญเลยก็คือ

Upload Image...
  • การกำกับดูแล การจัดการ กากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายของโรงงานเรื่องการจัดการของเสียที่เกิดจากเคมี เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
  • พิจารณา ตรวจสอบ การจัดการการ กากของอุตสาหกรรม
  • กำเนิดชนิดและประเภทของธุรกิจ
  • ส่งเสริม สนับสนุน พร้อมทั้งปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของกากอุตสาหกรรม

ระบบบำบัด ของเสียในอากาศ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งมากๆ ต่อโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งโรงงานขนาดเล็กไปตลอดจนขนาดใหญ่

ห้องปลอดเชื้อ

สรุป ระบบบำบัดอากาศและกากของเสีย ต้องการทีมงานคุณภาพคิดถึงเรา โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง บริษัทชั้นนำ

ระบบบำบัดอากาศและกากของเสีย หากท่านมองหาผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญ ต้องการรับความปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมล่ะก็ เรายินดีช่วยเหลือคุณ ปรับปรุง พร้อมออกแบบระบบการบำบัดด้วยทีมงานคุณภาพชั้นนำจากประเทศไทย พร้อมดูแลไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใกล้หรือไกล ระบบ บำบัด ของเสียในอากาศ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับความต้องการและรองรับมาตรฐานระบบสากล